ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Компанія з управління активами iCapital щорічно розкриває фінансову звітність, складену відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та міжнародних стандартів фінансової звітності.