Про визначення переможців серед аудиторів КИФ
Про визначення переможця конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АЙКЕПІТАЛ» (Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) № 512 від 15.07.2021р. Термін дії з 15.07.21р. безстроково), що діє від імені та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІДНОВЛЕННЯ» на підставі Договору на управління активами №200921/УА від 17.09.2021р., висловлює подяку всім компаніям, які прийняли участь у конкурсі з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Відповідно до рішення учасників загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «ВІДНОВЛЕННЯ» (Рішення одноосібного власника №0702/2022 від 07.02.2022р.) переможцем конкурсу визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІМОНА-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 23500277, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 0791.